Wat is meditatie?


    Meditatie komt van het Latijnse woord meditatio en betekent overpeinzing.
    Het is een methode voor bewustzijnsontwikkeling en bewustzijnsverruiming
    door concentratie op en verdieping in een bepaald innerlijk voorwerp.
    Het doel is om de essentie van de werkelijkheid te ervaren, maar bovenal
    om het denken te zuiveren en te beheersen.

    Er zijn meerdere meditatietechnieken, zittend, bewegend (zoals Tai chi, de
    Chinese bewegingsleer), de wandelende meditatie, die veel in de zen
    (Japanse meditatie) wordt toegepast. Een goede definitie van meditatie:
    “ontspannen zijn met een hoofd wat niet denkt”.

    In de psychotherapie en toegepaste stresskunde worden een groot aantal
    technieken toegepast om door middel van ontspanning een toestand van
    psychosomatische stabiliteit te bereiken. Technieken als meditatie, Yoga,
    Autogene Training en ontspanningsoefeningen.
    Al deze technieken vereisen in enigerlei vorm een concentratie, die een sterk
    beroep doen op cognitieve sturing van de gewenste actie.
    Om dit te kunnen bereiken is het nodig om te leren ontspannen en        
    beheersing te krijgen over het denkproces.
    Uiteindelijk zal welke vorm van meditatie dan ook je belonen met een rustige
    en evenwichtige levenshouding, waarvan uit stresssituaties (coping skills)
    beter gehanteerd kunnen worden.

    Er zal een goede balans ontstaan tussen voelen, denken en handelen.
    Wetenschappelijk benaderd: Het op gang brengen van een verlaagd        
    neuraal activatieniveau, gekenmerkt door parasympathische dominantie,
    vereist bij de genoemde methoden een goed vermogen tot concentratie en
    zelfregulatie Uit Brits wetenschappelijk onderzoek door de vereniging voor
    medische toepassing voor meditatie is gebleken, dat bij mensen die
    gedurende 1 jaar een paar keer per week mediteerden een aantal positieve
    effecten optraden.
    - Het concentratievermogen, de creativiteit en de
      veranderingsbereidheid namen toe.
    - Irreële angsten namen af. Mensen waren minder angstig.
    - Bij mensen met een verhoogde bloeddruk werd aangetoond dat de 
      bloeddruk was verlaagd en de hartwerking versterkt.
    - Door de stressvermindering werd het immuunsysteem versterkt.
      Bekend is dat overmatige prikkeling van de stresshormonen het
      immuunsysteem ondermijnt.

    Samengevat kan meditatie een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het
    reduceren van het ziekteverzuim binnen de organisatie. Meditatie zal
    eveneens bijdragen tot een toename van het concentratie vermogen en de
    productiviteit van werknemers.

    Voor meer informatie:  www.meditatienet.nl